Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 205-МИ
Долна Митрополия, 01.11.2015

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО с. Горна Митрополия

Днес, 01.11.2015 г., в 21 и 40 ч. ОИК – Долна Митрополия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

                            

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на кметство с. Горна Митрополия, област Плевен на втори тур:

 

АТАНАСКА САШКОВА ВАСИЛЕВА

 

издигнат от "ДА за Община Долна Митрополия"(ПП "ГЕРБ", К "Реформаторски Блок", К "Народен съюз"), получил 405 /Четиристотин и пет/ действителни гласове.

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: Няма.

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 01.11.2015 в 22:06 часа

Календар

Решения

всички решения