01.11.2015

Съобщение

Уведомяваме Ви , че към 19.00 часа ОИК Долна Митрополия приключи изборният ден във всички СИК на територията на община Долна Митрополия. 

31.10.2015

Съобщение

На 31.10.2015 г.  представители на общинска администрация Долна Митрополия и представители на ОИК – Долна Митрополия ще предадат с приемно-предавателен протокол всички материали, книжа и помагала съгласно Методически указания на ЦИК на председателите на СИК по населените места, съгласно определен график, както следва:

 1. Нина Василева Цветанова
 2. Пепа Богданова Андреева - член на ОИК 

14.00 – 15.00 ч. Тръстеник – 27,28,29,30,31,32,33 секции– 15.10 ч.

15.10- 15.30 ч. Ореховица – 17, 18, 19 секция - 18.00 ч.

 

 1. Диана Симеонова Петрова
 2. Илонка Ангелова Йорданова - член на ОИК

14.00- 14.40 ч. Горна Митрополия -05, 06, 07 секция – 14.50 ч.

13.55-14.10 ч. Гостиля– секция 08 – 15.00 ч.

15.00- 15.15 ч. Брегаре- 04 секция – 15.30 ч.

15.30 -15.45 ч. Крушовене – 15 и 16 секция – 16.15ч.

16.15- 16.30 ч.  Байкал – 01 секция – 16.45 ч.

 

За предаването на книжата и материалите се подписва протокол по образец.

25.10.2015

Съобщение

Уведомяваме Ви , че ОИК Долна Митрополия приключи изборният ден във всички СИК на територията на община Долна Митрополия. Към 19.00 часа гласоподавателите за МИ  са -57,4%.

21.10.2015

Съгласно указание на ЦИК, публикуваме сканирани копия от одобрените предпечатни образци на Бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на кметства на 25.10.2015г., както следва:

общински съветници

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

кмет на община

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

кмет на кметство

БАЙКАЛ

кмет на кметство

БИВОЛАРЕ

кмет на кметство

БОЖУРИЦА

кмет на кметство

БРЕГАРЕ

кмет на кметство

ГОРНА МИТРОПОЛИЯ

кмет на кметство

ГОСТИЛЯ

кмет на кметство

КОМАРЕВО

кмет на кметство

КРУШОВЕНЕ

кмет на кметство

ОРЕХОВИЦА

кмет на кметство

ПОБЕДА

кмет на кметство

ПОДЕМ

кмет на кметство

РИБЕН

кмет на кметство

СЛАВОВИЦА

кмет на кметство

СТАВЕРЦИ

кмет на кметство

ТРЪСТЕНИК

   
21.10.2015

Съобщение

ОИК Долна Митрополия съобщава, че е изготвен ГРАФИК за раздаване на изборните книжа и материали за изборите за общински съветници и кметове и национален референдума на  24.10.2015 г., както следва:

1. Извозването на представители на СИК от населените места на територията на община Долна Митрополия до Община Долна Митрополия и обратно, за получаване на изборните книжа и материали на 24.10.2015 г., да се осъществи с превозни средства собственост на община Долна Митрополия както следва:

1.1 Автобус марка „Исузу Тюркоаз“, рег. № EН 05 02 КА (предоставен на ОУ „Христо Ботев“ с. Божурица) превозва представители на СИК както следва:

 • 12.00 ч. - № 22 с. Рибен;
 • 12.10 ч. - № 13 и 14 с. Комарево;
 • 12.20 ч. - № 21 с. Подем;
 • 12.30 ч. - № 3 с. Божурица;
 • 12.40 ч. - № 2 с. Биволаре;
 • 12.50 ч. - № 20 с. Победа;
 • 13.00 ч. община Долна Митрополия

 1.2. Автобус марка „Oтойл“, рег. № ЕН 05 70 КА (предоставен на ОУ „Климент Охридски“ с. Крушовене) превозва представители на СИК както следва:

 • 12.00 ч. - № 1 с. Байкал;
 • 12.20 ч. - № 15 и 16 с.Крушовене;
 • 12.30 ч. - № 4 с. Брегаре;
 • 12.40 ч. - № 24, 25, 26 с. Ставерци;
 • 12.50 ч. - № 8 с. Гостиля;
 • 13.30 ч. – община Долна Митрополия.

1.3. Автобус марка „Пежо Боксер“, с рег. № ЕН 38 96 ВВ (предоставен на СОУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник) превозва представители на СИК както следва:

 • 14.00 ч. - № 23 с. Славовица;
 • 14.20 ч. - № 17, 18, 19 с. Ореховица;
 • 14.50 ч. община Долна Митрополия.

 1.4. Автобус марка „Исузу Тюркоаз“ рег. № EН 05 02 КА (предоставен на ОУ „Христо Ботев“ с. Божурица) превозва представители на СИК както следва:

 • 16.00 ч. –  № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 гр. Тръстеник;
 • 16.15 ч. – община Долна Митрополия.

1. 5. Автобус марка „Исузу Тюркоаз“, рег. № EН 05 02 КА (предоставен на ОУ „Христо Ботев“ с. Божурица) превозва представители на СИК както следва:

 • 17.30 ч. - № 5, 6, 7 с. Горна Митрополия;
 • 17.45 ч. община Долна Митрополия.

1. 6. Служебни автомобили „ТОЙОТА АВЕНСИС”, рег. № ЕН 35-62 ВС, „ТОЙОТА ВЕРСО”, рег. № ЕН 35-63 ВС, „ВАЗ 21214” с рег. № ЕН 53-95 АК и GREAT WALL, с рег. № ЕН 0189 КА превозват представители на СИК както следва:

 • 16.30 ч. - № 9, 10, 11, 12 от гр. Долна Митрополия.

 

15.10.2015

Съобщение

ОИК – Долна Митрополия уведомява,

На 16.10.2015 г. от 10.30 ч. ще се проведе обучение на Секционните избирателни комисии на територията на Община Долна Митрополия в НЧ „ПРОСВЕТА - 1927”, гр. Долна Митрополия.

Присъствието на членовете на СИК е задължително!

15.10.2015

Съобщение

     Със заповед на Кмета на Община Долна Митрополия № РД-08-561/13.10.2015г. са определени местата за гласуване на лица с увреждане на опорно – двигателният апарат или зрението, както следва:

Секция №6 – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Горна Митрополия, ул. „Георги Димитров“ №3;

Секция №9 – „Клуб на пенсионера и инвалида“ – гр. Долна Митрополия, ул. „Мизия“ №1а;

Секция №14 – Магазин на ПК „Вит“ – с. Комарево, ул. „Хан Кубрат“ №29;

Секция №17 – ОУ „Христо Смирненски“ – с. Ореховица, пл. „Възраждане“ №1;

Секция №25 – „Клуб на пенсионера и инвалида“ – с. Ставерци, пл. „Македония“ №2;

Секция №29 – СОУ „Евлоги Георгиев“ – гр.Тръстеник, ул. „Фердинанд Александров“ №14.

25.09.2015

Съобщение

ОИК - Долна Митрополия съобщава, че съгласно Решение №109-МИ/25.09.2015г.

е утвърден график

на 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатването на хартиените бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. в община Долна Митрополия, както следва:

 

Длъжност

Име, фамилия

Тел. за връзка

 

Дата

Часове /от-до/

1

Председател

Незабравка Булянска

0878/741698

25.09.2015 г.

26.09.2015 г.

27.09.2015 г.

28.09.2015 г.

29.09.2015 г.

20.00-08.00

---------------

---------------

08.00-20.00

08.00-20.00

2

Зам. -председател

Лъчезар Попов

0885/869947

25.09.2015 г.

26.09.2015 г.

27.09.2015 г.

28.09.2015 г.

29.09.2015 г.

---------------

---------------

20.00-08.00

---------------

---------------

3

Секретар

Здравка Стефанова

0889/240795

0879/407943

25.09.2015 г.

26.09.2015 г.

27.09.2015 г.

28.09.2015 г.

29.09.2015 г.

---------------

--------------

08.00-20.00

--------------

---------------

4

Член

Илонка Йорданова

0878/325265

25.09.2015 г.

26.09.2015 г.

27.09.2015 г.

28.09.2015 г.

29.09.2015 г.

----------------

08.00-20.00

---------------

08.00-20.00

08.00-20.00

5

Член

Людмила Тодорова

0877/896604

25.09.2015 г.

26.09.2015 г.

27.09.2015 г.

28.09.2015 г.

29.09.2015 г.

----------------

08.00-20.00

20.00-08.00

----------------

----------------

6

Член

Кръстьо Крачунов

0888/975762

25.09.2015 г.

26.09.2015 г.

27.09.2015 г.

28.09.2015 г.

29.09.2015 г.

----------------

----------------

----------------

20.00-08.00

----------------

7

Член

Миглена Илиева

0988/885336

25.09.2015 г.

26.09.2015 г.

27.09.2015 г.

28.09.2015 г.

29.09.2015 г.

---------------

20.00-08.00

----------------

---------------

20.00-08.00

8

Член

Емилия Русева

0897/601282

25.09.2015 г.

26.09.2015 г.

27.09.2015 г.

28.09.2015 г.

29.09.2015 г.

20.00-08.00

---------------

---------------

20.00-08.00

---------------

9

Член

Пепа Андреева

0878/325207

25.09.2015 г.

26.09.2015 г.

27.09.2015 г.

28.09.2015 г.

29.09.2015 г.

---------------

08.00-20.00

-------------

-------------

08.00-20.00

10

Член

Ивалинка Станчева

0878/741304

25.09.2015 г.

26.09.2015 г.

27.09.2015 г.

28.09.2015 г.

29.09.2015 г.

20.00-08.00

20.00-08.00

----------------

----------------

----------------

11

Член

Галина Гачева

0889/207641

25.09.2015 г.

26.09.2015 г.

27.09.2015 г.

28.09.2015 г.

29.09.2015 г.

-------------------

------------------

08.00-20.00

----------------

20.00-08.00

19.09.2015

Съобщение

ОИК – Долна Митрополия уведомява, че тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати регистрирани в  ОИК – Долна Митрополия,   в бюлетините за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. ще се проведе от ОИК -  Долна Митрополия  на 23.09.2015г. от 11,00 часа, в гр. Долна Митрополия,  ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 39, сградата на Общината, ет. 2 /салон/.  

15.09.2015

Съобщение

ОИК Долна Митрополия уведомява, че  крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е до 22.09.2015 г. до 18:00 часа.

Документите се приемат всеки календарен ден от 09:00 до 17:00 часа на адреса на комисията, ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №39 в заседателна зала.

При подаване на Предложения за регистрация на кандидатски листи, политическите субекти, следва да представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL. Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство).

09.09.2015

Съобщение

ОИК - Долна Митрополия приема документи за регистрация на партии, коалиции от партии, инициативни комитети и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 Октомври 2015 г. до 14.09.2015 г. - 18,00 часа в сградата на община Долна Митрополия, етаж 2, Заседателна зала.

Необходимите документи за регистрация са посочени в решение № 1550-МИ/27.08.2015 г., което е публикувано в сайта на ЦИК на интернет адрес: www.cik.bg.

 

07.09.2015

Съобщение

     ОИК – Долна Митрополия осъществява правомощията си на административен адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39, сградата на община Долна Митрополия, ет. 2, Заседателна зала. Работното време за регистриране на преписки и осъществяване на кореспонденция с ОИК – Долна Митрополия е всеки календарен ден от 09.00 до 18.00 часа. Електронният адрес за кореспонденция с общинската избирателна комисия е [email protected].

Телефони за връзка с ОИК – Долна Митрополия:

 • 0878741698 – Незабравка Булянска – председател ОИК
 • 0878325265 – Илонка Йорданова - член
 • 0878325207 – Пепа Богданова Андреева - член
още съобщения

Календар

Решения

всички решения