Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 197-МИ
Долна Митрополия, 30.10.2015

ОТНОСНО: Постъпило е предложение с вх. № 251 от 30.10.2015 г. за промяна в състава на СИК №151000007 – с. Горна Митрополия, на територията на община Долна Митрополия, от МК ПАТРИОТИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ , във връзка с произвеждане на избори за втори тур за кметове на кметства, насрочени за 01.11.2015 г., както следва:

Лицето Венцислав Цонков Данков – член на СИК № 151000007 да бъде заменено от лицето Петранка Леонтиева Георгиева– член.

 

На основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, чл.90, чл.91, чл.92, чл.95 и чл.96 от ИК, Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015г. на ЦИК, Решение № 097 - МИ/НР от 24.09.2015 г. на ОИК – Долна Митрополия

 

РЕШИ:

 

 

ОСВОБОЖДАВА Венцислав Цонков Данков с ЕГН **********, като член в СИК № 151000007.

НАЗНАЧАВА Петранка Леонтиева Георгиева с ЕГН **********, като член в СИК № 151000007.

 

 

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 31.10.2015 в 13:58 часа

Календар

Решения

всички решения