Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 196-МИ
Долна Митрополия, 30.10.2015

ОТНОСНО: Постъпили предложения с вх. №№ 247/248 от 30.10.2015 г. за промяна в състава на СИК №151000031 и СИК №151000028 –гр.Тръстеник , на територията на община Долна Митрополия, от КП Реформаторски блок и ПП ГЕРБ , във връзка с произвеждане на избори за втори тур за кметове на кметства, насрочени за 01.11.2015 г., както следва:

Лицето Николай Димитров Димитров – председател на СИК № 151000031 да бъде заменено от лицето Гергана Ванева Сирашка – председател.

 

Лицето Маргарита Тихомирова Лучева – член на СИК № 151000028 да бъде заменено от лицето Цветина Тихомирова Лучева - член.

 

Лицето Галя Величкова Бешева – член на СИК № 151000031 да бъде заменено от лицето Камелия Йорданова Лучева – член.

 

На основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, чл.90, чл.91, чл.92, чл.95 и чл.96 от ИК, Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015г. на ЦИК, Решение № 108-МИ/НР от 24.09.2015 г. на ОИК – Долна Митрополия

 

РЕШИ:

 

ОСВОБОЖДАВА Николай Димитров Димитров с ЕГН **********, като председател в СИК № 151000031.

НАЗНАЧАВА Гергана Ванева Сирашка с ЕГН **********, като председател в СИК № 151000031.

 

ОСВОБОЖДАВА Маргарита Тихомирова Лучева с ЕГН **********, като член в СИК № 151000028.

НАЗНАЧАВА Цветина Тихомирова Лучева  с ЕГН **********, като член в СИК № 151000028.

 

ОСВОБОЖДАВА Галя Величкова Бешева с ЕГН **********, като член  в СИК № 151000031.

НАЗНАЧАВА Камелия Йорданова Лучева с ЕГН **********, като член  в СИК № 151000031.

 

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 31.10.2015 в 13:57 часа

Календар

Решения

всички решения