Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 195-МИ
Долна Митрополия, 29.10.2015

ОТНОСНО: Определяне на представители на ОИК – Долна Митрополия, за предаването на изборните книжа, материали и бюлетини за втори тур на изборите за кметове на кметства на 01 ноември 2015 г., във връзка с Решение №2206-МИ/НР от 15.09.2015 г. на ЦИК, ОИК – Долна Митрополия.

 

РЕШИ:

Определя следните членове на ОИК - Долна Митрополия:

  1. Илонка Ангелова Йорданова - член
  2. Пепа Богданова Андреева – член,

които на 31.10.2015 г. заедно с длъжностните лица от общинска администрация, определени със заповед на Кмета на Община Долна Митрополия, да предадат на Секционните избирателни комисии, изборните книжа, материалите и бюлетините за втори тур на изборите за кметове на кметства на 01 ноември 2015 г. в Община Долна Митрополия, съгласно публикуван График на интернет страницата на ОИК.

Представителите на ОИК – Долна Митрополия едновременно с предаването, подписват протоколи за предаване на изборните книжа, материали и бюлетини за втори тур на изборите за кметове на кметства на 01 ноември 2015 г. в Община Долна Митрополия.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 30.10.2015 в 11:51 часа

Календар

Решения

всички решения