Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 194-МИ
Долна Митрополия, 29.10.2015

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК – Долна Митрополия за получаване на хартиени бюлетини за насрочените на втори тур избори за кметове на кметства на 01 ноември 2015 г.

Във връзка с Решение на ЦИК № 2260-МИ от 18.09.2015 г. и № 2363-МИ от 26.09.2015 г., с което следва да бъдат определени двама упълномощени членове на ОИК - Долна Митрополия за получаване на отпечатаните хартиени бюлетини за насрочените на втори тур избори за кметове на кметства на 01 ноември 2015 г. от съответната печатница и които ще подпишат приемо - предавателните протоколи.

Предложени са ЛЪЧЕЗАР ФИЛАРЕТОВ ПОПОВ и ПЕПА БОГДАНОВА АНДРЕЕВА, членове на ОИК - Долна Митрополия да бъдат упълномощени да получат отпечатаните хартиени бюлетини за изборите за кметове от съответната печатница, съпроводят транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация – Плевен и подпишат приемо - предавателните протоколи.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1  от ИК, ОИК – Долна Митрополия

 

РЕШИ:

 

УПЪЛНОМОЩАВА ЛЪЧЕЗАР ФИЛАРЕТОВ ПОПОВ и ПЕПА БОГДАНОВА АНДРЕЕВА да получат отпечатаните хартиени бюлетини за насрочените на втори тур избори за кметове на кметства на 01 ноември 2015 г. от съответната печатница, съпроводят транспортното средство, което ги превозва до Областна администрация – Плевен и подпишат приемо - предавателните протоколи.

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 30.10.2015 в 11:50 часа

Календар

Решения

всички решения