Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 193_МИ
Долна Митрополия, 28.10.2015

ОТНОСНО: заявление от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ с приложено копие на заявление от кандидат за общински съветник, с искане за заличаването му от листата на кандидатите за общински съветници на партията.

Постъпило е заявление с вх. № 237/28.10.2015 г. от Юри Петров Ненчев, упълномощен представител на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ, с което се иска заличаване на кандидата за общински съветник Венцислав Любенов Георгиев, ЕГН **********, постоянен адрес с. Комарево от листата на кандидатите за общински съветници на партията. Приложено е заявление, подписано от кандидата, за оттегляне на кандидатурата му за общински съветник поради лични причини.

С оглед на изложеното и на основание Решение № 191-МИ от 27.10.2015 г., и на чл. 453 и 454 от Изборния кодекс ОИК Долна Митрополия,

 

РЕШИ:

  1. Заличава Венцислав Любенов Георгиев, ЕГН **********,, постоянен адрес с. Комарево от листата на кандидатите за общински съветници на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ. Същият е обявен за избран с Решение № 191-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК Долна Митрополия.
  2. На основание Решение № 191-МИ от 27.10.2015 г., и на чл. 453 и 454 от Изборния кодекс ОИК Долна Митрополия обявява за избран общински съветник Иван Златанов Русанов, ЕГН ********** от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ.

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 30.10.2015 в 11:50 часа

Календар

Решения

всички решения