Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 192-МИ
Долна Митрополия, 27.10.2015

ОТНОСНО: заявление от партия Движение за права и свободи с приложено копие на заявление от кандидат за общински съветник, с искане за заличаването му от листата на кандидатите за общински съветници на партията.

Постъпило е заявление с вх. № 234/27.10.2015 г. от Бахри Мустафа Беркер, упълномощен представител на партия Движение за права и свободи, с което се иска заличаване на кандидата за общински съветник Сашо Бисеров Асенов, ЕГН **********, постоянен адрес с. Ореховица, от листата на кандидатите за общински съветници на партията. Към заявлението е приложено заявление, подписано от кандидата, за оттегляне на кандидатурата му за общински съветник поради лични причини.

С оглед на изложеното и на основание Решение № 191-МИ от 27.10.2015 г., и на чл. 453 и 454 от Изборния кодекс ОИК Долна Митрополия,

 

РЕШИ:

  1. Заличава Сашо Бисеров Асенов, ЕГН **********, постоянен адрес с. Ореховица от листата на кандидатите за общински съветници на партия Движение за права и свободи. Същият е обявен за избран с Решение № 191-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК Долна Митрополия.
  2. На основание Решение № 191-МИ от 27.10.2015 г., и на чл. 453 и 454 от Изборния кодекс ОИК Долна Митрополия обявява за избран общински съветник Алина Емилова Симеонова, ЕГН **********, от партия Движение за права и свободи.

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 27.10.2015 в 15:26 часа

Календар

Решения

всички решения