Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 190-МИ
Долна Митрополия, 26.10.2015

ОТНОСНО: Резултати от избори 25.10.2015 г. гр. Долна Митрополия

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

 

Днес, 26.10.2015 г., в 08 и 15 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК.

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на община Долна Митрополия, област Плевен на първи тур:

Поля Василева Цоновска

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН **********, издигнат от "ДА за Община Долна Митрополия"(ПП "ГЕРБ", К "Реформаторски Блок", К "Народен съюз"),

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

получил 5 551 (словом: Пет хиляди петстотин петдесет и един) действителни гласове.

 

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: Няма.

 

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 27.10.2015 в 15:23 часа

Календар

Решения

всички решения