Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 163-МИ
Долна Митрополия, 23.10.2015

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

В ОИК – Долна Митрополия постъпи заявление с вх.№ 219/23.10.2015г., от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, и № 13 в Регистър на застъпници на кандидатска листа за  Кмет на община в изборите на 25.10.2015 г.

Към заявлението са приложени:

1.Пълномощно на представляващият БСП.

2.Списък на лицата на хартиен носител и в excel формат – 3 /три / броя.

След като констатира, че са спазени изискванията на чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 1 от ИК и на основание на чл.118, ал. 2 във връзка с чл. 87, ал.1, т. 18 от ИК ОИК – Долна Митрополия

РЕШИ:

Регистрира като застъпници на кандидатските листи в изборите за Кмет на община от  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ в изборите на 25.10.2015г.

 

Списък на застъпниците:

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

Силвия Николаева Тодорова

********** 

2

Лилия Великова Маринова

********** 

3

Веселина Йотова Савкова

********** 

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 23.10.2015 в 16:52 часа

Календар

Решения

всички решения