Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 150-МИ/НР
Долна Митрополия, 22.10.2015

ОТНОСНО: Постъпило предложение с вх. №199/22.10.2015 г. за промяна в състава на СИК №151000031 – гр.Тръстеник на територията на община Долна Митрополия, от ПП „ГЕРБ“, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015 г., както следва:

Лицето Николай Костов Димитров – член на СИК № 151000031 да бъде заменено от лицето Борислав Янчев Гачев – член.

 

На основание чл.87, ал.1, т.5, чл.89, чл.90, чл.91, чл.92, чл.95 и чл.96 от ИК, Решение №1984-МИ/НР от 08.09.2015г. на ЦИК, Решение № 108-МИ/НР от 24.09.2015 г. на ОИК – Долна Митрополия

 

 

РЕШИ:

 

 

ОСВОБОЖДАВА Николай Костов Димитров с ЕГН **********, като член в СИК № 151000031.

НАЗНАЧАВА Борислав Янчев Гачев с ЕГН **********, като член в СИК № 151000031.

 

 

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 22.10.2015 в 14:52 часа

Календар

Решения

всички решения