Заседания

Заседание от дата 12.10.2015 от 17:00 часа.

Решения

№ 127-МИ / 12.10.2015

ОТНОСНО : Постъпило заявление с вх.№146/12.10.2015г. от Делян Петков Петков, кандидат за Кмет на община и Общински съветник от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“ за заличаване регистрацията му като кандидат за Кмет на община и общински съветник във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове, насрочени за 25.10.2015 г.

№ 126-МИ/НР / 12.10.2015

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК №151000022 – с.Рибен от квотата на партия ББЦ във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25.10.2015 г., както следва: Лицето Ивайло Димитров Иванов – член на СИК № 151000022 да бъде заменено от лицето Христо Маринов Петров – член.

Календар

Решения

всички решения