Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 200-МИ
Долна Митрополия, 01.11.2015

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 151000005 в с. Горна Митрополия на територията на община Долна Митрополия, във връзка с произвеждане на втори тур на изборите за кметове на кметства на 01 ноември 2015 г.

Лицето Ралица Николаева Динковска – секретар  на СИК № 151000005 в с. Горна Митрополия да бъде заменена с лицето Мариета Христова Иванова – секретар.

Лицето Мариета Христова Иванова– член  на СИК № 151000005 в с. Горна Митрополия да бъде заменена с лицето Маргарита Петрова Тодорова– член.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95 и чл. 96 от ИК, Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК, Решение №097-МИ/НР от 24.09.2015 г. на ОИК – Долна Митрополия

 

РЕШИ:

ОСВОБОЖДАВА Ралица Николаева Динковска с ЕГН **********, секретар  на СИК № 151000005 в с. Горна Митрополия.

 

НАЗНАЧАВА Мариета Христова Иванова с ЕГН **********, , като секретар  на СИК № 151000005 в с. Горна Митрополия.

 

ОСВОБОЖДАВА Мариета Христова Иванова с ЕГН **********, , член  на СИК № 151000005 в с. Горна Митрополия.

 

НАЗНАЧАВА Маргарита Петрова Тодорова с ЕГН **********, , като член  на СИК № 151000005 в с. Горна Митрополия.

 

 

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 01.11.2015 в 22:02 часа

Календар

Решения

всички решения