Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 191-МИ
Долна Митрополия, 27.10.2015

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

Брой мандати за общински съветници

С думи: Двадесет и един, с цифри 21.

Днес, 27.10.2015 г., в 12 и 45 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

  1. Общинската избирателна квота е: Триста осемдесет и осем, 388 гласове.

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА.

ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ

…………….                          ……………

 с думи                                   с цифри

3

ПП НОВА ЗОРА

Един                                                                   1

6

"ДА за Община Долна Митрополия"(ПП "ГЕРБ", К "Реформаторски Блок", К "Народен Съюз")

Осем                                                                   8

7

Движение за права и свободи-ДПС

Два                                                                     2

8

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Пет                                                                    5

11

Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ

Три                                                                     3

17

МК „ ПАТРИОТИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“

Два                                                                      2

  1. IV.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва:

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой
предпочитания

 

3

ПП НОВА ЗОРА

1

ЗЛАТИ ИВАНОВ ТОДОРОВ

303

 

 

2

ЛЪЧЕЗАР ЖИВКОВ ОЧЕВ

64

 

 

3

КРИСТИЯН ГЕОРГИЕВ ДИМЧЕВ

42

6

„ДА за Община Долна

1

ИВАЛИН ГЕОРГИЕВ ЦОЛОВ

1716

 

 Митрополия“(ПП „ГЕРБ“,

2

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ЖЕЛЕВ

294

 

 К „Реформаторски Блок“,

3

ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ

66

 

К „Народен Съюз“)

4

МИРОСЛАВ СТОИЛКОВ ТРАЯНОВ

48

 

 

5

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ВЕЛКОВА

44

 

 

6

СНЕЖАНКА ТАЧЕВА ИВАНКОВСКА

42

 

 

7

КИРИЛ ИВАНОВ ФУРНИГОВ

35

 

 

8

СЛАВЕЙ ЦЕКОВ ПЪРВАНОВ

30

 

 

9

ДИМО НИКОЛАЕВ СЕНКОВ

28

7

Движение за права и свободи-ДПС

1

Александър Филев Иванов

529

 

 

2

Сашо Бисеров Асенов

56

 

 

3

Алина Емилова Симеонова

30

8

БЪЛГАРСКА

1

АЛЕКСАНДЪР ПЕНКОВ ПЕЧЕНЯКОВ

820

 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКА

2

МАРТИН НИКОЛАЕВ АСПАРУХОВ

232

 

ПАРТИЯ

3

ИВАН ПЕТРОВ ГЕРАШКИ

150

 

 

4

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ

118

 

 

5

СВЕТЛА МИЛЧЕВА ТЕЛЕФОНСКА

99

 

 

6

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

75

 

 

7

БРАНИМИР ВЯЧЕСЛАВОВ ГОРАНОВ

74

 

 

8

ИВАН ПЕТРОВ МАНДИНСКИ

46

 

 

9

ДИАНА АТАНАСОВА БОТЕВА-ТАНЕВА

40

11

Партия ДВИЖЕНИЕ

1

ЮРИ ПЕТРОВ НЕНЧЕВ

897

 

ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ

2

ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ

36

17

МК "ПАТРИОТИ И ДЕМОКРАТИ

1

ЛЮДМИЛ АСЕНОВ ЕВТИМОВ

185

 

ЗА ОБЩИНА ДОЛНА

2

ИВАН КРАСИМИРОВ БЛАЖЕВ

143

 

МИТРОПОЛИЯ"

3

РУМЕН ТОДОРОВ ДАНОВ

105

  1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

ЕГН

1

АЛЕКСАНДЪР ПЕНКОВ ПЕЧЕНЯКОВ

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

**********

2

АЛЕКСАНДЪР ФИЛЕВ ИВАНОВ

Движение за права и свободи-ДПС

**********

3

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ВЕЛКОВА

„ДА за Община Долна Митрополия“ (ПП „ГЕРБ“, К „Реформаторски Блок“, К „Народен Съюз“)

**********

4

ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ

Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ

**********

5

ГЕОРГИ РУСАНОВ ГИНЧЕВ

Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ

**********

6

ЗЛАТИ ИВАНОВ ТОДОРОВ

ПП НОВА ЗОРА

**********

7

ИВАЛИН ГЕОРГИЕВ ЦОЛОВ

„ДА за Община Долна Митрополия“ (ПП „ГЕРБ“, К „Реформаторски Блок“, К „Народен Съюз“)

**********

8

ИВАН КРАСИМИРОВ БЛАЖЕВ

МК "ПАТРИОТИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ"

**********

9

ИВАН ПЕТРОВ ГЕРАШКИ

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

**********

10

КИРИЛ ИВАНОВ ФУРНИГОВ

„ДА за Община Долна Митрополия“ (ПП „ГЕРБ“, К „Реформаторски Блок“, К „Народен Съюз“)

**********

11

ЛЮДМИЛ АСЕНОВ ЕВТИМОВ

МК "ПАТРИОТИ И ДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ"

**********

12

МАРТИН НИКОЛАЕВ АСПАРУХОВ

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

**********

13

МИРОСЛАВ СТОИЛКОВ ТРАЯНОВ

„ДА за Община Долна Митрополия“ (ПП „ГЕРБ“, К „Реформаторски Блок“, К „Народен Съюз“)

**********

14

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ЖЕЛЕВ

„ДА за Община Долна Митрополия“ (ПП „ГЕРБ“, К „Реформаторски Блок“, К „Народен Съюз“)

**********

15

ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ

„ДА за Община Долна Митрополия“ (ПП „ГЕРБ“, К „Реформаторски Блок“, К „Народен Съюз“)

**********

16

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

**********

17

САШО БИСЕРОВ АСЕНОВ

Движение за права и свободи-ДПС

**********

18

СВЕТЛА МИЛЧЕВА ТЕЛЕФОНСКА

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

**********

19

СЛАВЕЙ ЦЕКОВ ПЪРВАНОВ

„ДА за Община Долна Митрополия“ (ПП „ГЕРБ“, К „Реформаторски Блок“, К „Народен Съюз“)

**********

20

СНЕЖАНКА ТАЧЕВА ИВАНКОВСКА

„ДА за Община Долна Митрополия“ (ПП „ГЕРБ“, К „Реформаторски Блок“, К „Народен Съюз“)

**********

21

ЮРИ ПЕТРОВ НЕНЧЕВ

Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ

**********

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения: НЯМА.

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.           

Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 27.10.2015 в 15:25 часа

Календар

Решения

всички решения