Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 161-МИ
Долна Митрополия, 23.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване образеца на бланка чернова за отчитане на преференциите от гласуването за общински съветници в община Долна Митрополия в изборите на 25.10.2015 г.

По електронната поща на ОИК община Долна Митрополия е постъпило писмо от ЦИК с изх. № МИ-15-1426/19.10.2015 г., за приемане на решение за одобряване на образец на бланка-чернова за отчитане на преференциите от гласуването за общински съветници, заведено под № 178/19.10.2015 г. във входящия регистър на комисията. Към писмото е приложено и копие от решение № 634-НС/МИ от 22.07.2014 г. на ЦИК за преброяване на преференции /предпочитания/, при произвеждане на избори с преференциално гласуване за народни представители и за общински съветници, ведно с приложение бланка-чернова за отчитане на преференции.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от ИК и решение № 634-НС/МИ от 22.07.2014 г. на ЦИК , ОИК, Община Долна Митрополия

 

РЕШИ:

 

Утвърждава образец на бланка- чернова за отчитане на преференциите от гласуването за общински съветници в община Долна Митрополия в изборите на 25.10.2015 г. , съгласно приложението.

 Решението може да се обжалва пред ЦИК в срок до 3/три/ дни от обявяването му.

Председател: Незабравка Иванова Булянска-Костадинова

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 23.10.2015 в 16:39 часа

Календар

Решения

всички решения