Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 191-МИ-НЧ
Долна Митрополия, 05.03.2021

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК – Долна Митрополия за предаване на изборни книжа и материали на СИК в предизборния ден.

На основание чл. 87, ал.1, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Долна Митрополия,

 

Р Е Ш И:

 

Определя Илонка Ангелова Йорданова - член на ОИК - Долна Митрополия съвместно с представител на Общинска администрация да предадат отпечатаните хартиени бюлетини, изборните книжа и техническите пособия на СИК в с. Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, и да подпише приемо - предавателните протоколи от името на ОИК - Долна Митрополия.

Предаването на изборните книжа и материали на СИК ще се извърши в предизборния ден – 06.03.2021 г. в с. Славовица.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, съгласно чл.88, ал.1 от ИК.

 

Председател: Йорданка Ангелова Илиева

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 05.03.2021 в 13:58 часа

Календар

Решения

  • № 203-МИ-НЧ / 07.03.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Славовица за втори тур на 07.03.2021г.

  • № 202-МИ-НЧ / 07.03.2021

    относно: Вземане на решение за приключване работата на изчислителния пункт към ОИК. На основание чл. 87, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс, ОИК – Долна Митрополия

  • № 201-МИ-НЧ / 07.03.2021

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Долна Митрополия за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД ГРАО след произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Славовица за втори тур на 07 март 2021 г.

всички решения