Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 191-МИ-НЧ
Долна Митрополия, 05.03.2021

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК – Долна Митрополия за предаване на изборни книжа и материали на СИК в предизборния ден.

На основание чл. 87, ал.1, от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Долна Митрополия,

 

Р Е Ш И:

 

Определя Илонка Ангелова Йорданова - член на ОИК - Долна Митрополия съвместно с представител на Общинска администрация да предадат отпечатаните хартиени бюлетини, изборните книжа и техническите пособия на СИК в с. Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, и да подпише приемо - предавателните протоколи от името на ОИК - Долна Митрополия.

Предаването на изборните книжа и материали на СИК ще се извърши в предизборния ден – 06.03.2021 г. в с. Славовица.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, съгласно чл.88, ал.1 от ИК.

 

Председател: Йорданка Ангелова Илиева

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 05.03.2021 в 13:58 часа

Календар

Решения

  • № 204-МИ / 07.06.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на общинския съветник Александър Пенков Печеняков и обявяване на Диана Атанасова Ботева-Танева за избран общински съветник

  • № 203-МИ-НЧ / 07.03.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Славовица за втори тур на 07.03.2021г.

  • № 202-МИ-НЧ / 07.03.2021

    относно: Вземане на решение за приключване работата на изчислителния пункт към ОИК. На основание чл. 87, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс, ОИК – Долна Митрополия

всички решения