Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 204-МИ
Долна Митрополия, 07.06.2022

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на общинския съветник Александър Пенков Печеняков и обявяване на Диана Атанасова Ботева-Танева за избран общински съветник

На 07.06.2022 г.  в Общинска избирателна комисия Долна Митрополия е постъпил  препис-извлечение от акт за смърт №1280 на Александър Пенков Печеняков, издаден на 03.06.2022г. 

            С Решение № 114-МИ за избиране на общински съветници от 28.10.2019 г. на ОИК – Долна Митрополия Александър Пенков Печеняков, с ЕГН **********,  е обявен за избран общински съветник от листата на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ. Съгласно подредбата на кандидатите в Списък „Б”, следващият по ред е Диана Атанасова Ботева-Танева , с ЕГН **********, регистриран в листата под № 5.

            Съобразно  разпоредбата на чл.30, ал.7, във връзка с чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА, ОИК – Долна Митрополия следва да прекрати пълномощията на общински съветник поради смърт и да обяви за избран следващия по ред кандидат от Списък „Б” на листата на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ съгласно чл.458, ал.1 от Изборния кодекс.

            Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24, чл.458, ал.1 от Изборния кодекс и чл.30, ал.7 от ЗМСМА , във връзка с чл.30, ал.4, т.13 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Долна Митрополия

РЕШИ:

 1. ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Александър Пенков Печеняков, с ЕГН **********, като общински съветник.
 1. ОБЯВЯВА за избран общински съветник Диана Атанасова Ботева-Танева, с ЕГН **********, и й ИЗДАВА удостоверение за избран общински съветник.

 

     На основание чл. 30, ал. 8 от ЗМСМА решението не подлежи на оспорване и влиза в сила незабавно след обявяването му.

 

 

 

 

 

Председател:

/Йорданка Илиева/

 

 

Секретар:

/Здравка Стефанова/

 

Председател: Йорданка Ангелова Илиева

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 08.06.2022 в 11:01 часа

Календар

Решения

 • № 204-МИ / 07.06.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на общинския съветник Александър Пенков Печеняков и обявяване на Диана Атанасова Ботева-Танева за избран общински съветник

 • № 203-МИ-НЧ / 07.03.2021

  относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Славовица за втори тур на 07.03.2021г.

 • № 202-МИ-НЧ / 07.03.2021

  относно: Вземане на решение за приключване работата на изчислителния пункт към ОИК. На основание чл. 87, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс, ОИК – Долна Митрополия

всички решения