Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 190-МИ-НЧ
Долна Митрополия, 04.03.2021

ОТНОСНО: Определяне и упълномощаване на представители на ОИК- Долна Митрополия за получаване хартиените бюлетини за частичните избори за кмет на кметство Славовица, втори тур на 07 март 2021г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9, от ИК, и Решение № 1823-МИ/09.06.2020 г. на ЦИК, ОИК-Долна Митрополия

 

Р Е Ш И:

 

Определя следните членове на ОИК - Долна Митрополия, предложени от различни партии и коалиции, които да получат отпечатаните хартиени бюлетини в частичните избори за кмет на кметство Славовица, втори тур на 07 март 2021г. и подпишат приемо - предавателните протоколи:

 1. Здравка Димитрова Стефанова- Секретар на ОИК- Долна Митрополия
 2. Албена Красимирова Йотова – член на ОИК- Долна Митрополия

Резервни членове:

 1. Миглена Илиянова Илиева – Димитрова- зам.председател- ОИК- Долна Митрополия
 2. Пепа Богданова Андреева – член на ОИК- Долна Митрополия

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Йорданка Ангелова Илиева

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 04.03.2021 в 10:25 часа

Календар

Решения

 • № 204-МИ / 07.06.2022

  относно: Прекратяване на пълномощията на общинския съветник Александър Пенков Печеняков и обявяване на Диана Атанасова Ботева-Танева за избран общински съветник

 • № 203-МИ-НЧ / 07.03.2021

  относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Славовица за втори тур на 07.03.2021г.

 • № 202-МИ-НЧ / 07.03.2021

  относно: Вземане на решение за приключване работата на изчислителния пункт към ОИК. На основание чл. 87, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс, ОИК – Долна Митрополия

всички решения