Общинска избирателна комисия Долна Митрополия


РЕШЕНИЕ
№ 184-МИ-НЧ
Долна Митрополия, 26.02.2021

ОТНОСНО: регистриране на застъпник от ПП „ГЕРБ“ в частични избори за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия на 28 февруари 2021г.

Постъпило е заявление от ПП „ГЕРБ“ с вх. № 4 от 26.02.2021 г., 14.55 часа от  входящия регистър на застъпниците, подписано  от Мирослав Стоилков Траянов със заверено копие на пълномощно на Мирослав Николов Петров и пълномощно на Мирослав Николов Петров от Бойко Методиев Борисов – председател и  представляващ ПП „ГЕРБ“, с искане  за регистрация на  застъпници за участие в частични избори за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия на 28 февруари 2021г.

 

Към заявлението са приложени всички необходими документи.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.18  и  чл.118, ал.1 и ал.2,  във връзка с чл.117, ал.3, ал.4 и ал.7 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия – Долна Митрополия

 

Р Е Ш И :

 

Регистрира Ивайло Руменов Симеонов с ЕГН ********** като застъпник на кандидата за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“.

Да се издаде удостоверение на регистрирания застъпник.

Лицето да се впише в публичния регистър на застъпниците по чл.122 ал.1 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му, съгласно чл.88, ал.1 от ИК.

Председател: Йорданка Ангелова Илиева

Секретар: Здравка Димитрова Стефанова

* Публикувано на 27.02.2021 в 11:40 часа

Календар

Решения

  • № 203-МИ-НЧ / 07.03.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Славовица за втори тур на 07.03.2021г.

  • № 202-МИ-НЧ / 07.03.2021

    относно: Вземане на решение за приключване работата на изчислителния пункт към ОИК. На основание чл. 87, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс, ОИК – Долна Митрополия

  • № 201-МИ-НЧ / 07.03.2021

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Долна Митрополия за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД ГРАО след произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Славовица за втори тур на 07 март 2021 г.

всички решения