Заседания

Заседание от дата 08.02.2021 от 15:00 часа.

Решения

№ 175-МИ-НЧ / 08.02.2021

ОТНОСНО : Постъпило е предложение с вх. № 240/08.02.2021 г. за промяна в състава на СИК № 151000023 в с. Славовица, от ПП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ“, във връзка с произвеждане на частичните избори за кмет на кметство с. Славовица на 28 февруари 2021 г., като на мястото на Пенка Йотова Велчева за член да бъде назначена Нели Стефанова Петрова с ЕГН **********.

Календар

Решения

  • № 203-МИ-НЧ / 07.03.2021

    относно: Обявяване на окончателните резултати от произвеждане на изборите за кмет на кметство Славовица за втори тур на 07.03.2021г.

  • № 202-МИ-НЧ / 07.03.2021

    относно: Вземане на решение за приключване работата на изчислителния пункт към ОИК. На основание чл. 87, ал. 1, т. 25 от Изборния кодекс, ОИК – Долна Митрополия

  • № 201-МИ-НЧ / 07.03.2021

    относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия – Долна Митрополия за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД ГРАО след произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Славовица за втори тур на 07 март 2021 г.

всички решения